Şuur Dersleri

Şuurlu, örnek ve öncü Müslümanların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, İnsanlığa iyiyi, doğruyu, faydalıyı ve adil olanı anlattığımız her hafta tüm Türkiye’de aynı konuların yapıldığı derslerdir.

Yaşadığımız toplumu kasıp kavuran manevi buhran karşısında Müslümanca düşünmeye ve yaşamaya dair bir umut çabasıdır.

Kardeşlik, paylaşma, dertleşme, iyilik yapma, kötülükten uzak kalma duygularını güçlendiriyor, yaşadıkları çevrede insanlığa faydalı bireyler olmasına katkıda bulunuyoruz.


...Aile Okulu

İnsanlığın ve huzurlu bir toplumun temeli olan aile kavramı, son yıllarda hızla bozulma sürecine girmiştir. Bu süreç bilinçli ve sistemli bir şekilde yapılmaktadır. Problemin boyutu yalnızca boşanan ve parçalanan aileler olma halini aşmış ve insanlığın geleceği ile ilgili tehlikeli bir boyuta gelmiştir. Halbuki Kur’an’a ve Peygamberimiz (s.a.v)’in sünnetine uygun şekilde bir aile kurmak ve temiz bir nesil yetiştirmek, her Müslümanın görevidir.

Günümüzde gerek diziler ve filmler, gerek sosyal medya aracılığı ile dinamitlenen aile kurumunu, olması istenen “İçlerinde huzur bulduğumuz yuvalar” haline getirme niyetiyle her hafta yaptığımız eğitim ve seminerlerdir.

Kur kur düzenlenen eğitimlerimizde, isteyen tüm kurlara katılabileceği gibi, isteyen de gereksinim duyduğu konuda derneğimize başvuruda bulunabilir.

Konu başlıklarımız;

  • Örnek Aile
  • Evlilik Okulu
  • Güçlü Aile Güçlü Türkiye
  • Annelik Okulu
  • Aile Fıkhı


...Aylık Kitaplar

Her ay Genel Merkez tarafından belirlenen kitapların, şube, ilçe ve mahallede bulunan teşkilat mensuplarımızla okuyup, tahlilini yaptığımız çalışmadır.

Amacımız; Rabbimizin ‘oku’ emrine uyarak , sürekli öğrenmeye açık bir birey yetiştirmek, çok yönlü bakış açısı kazandırmak ve Teşkilat mensuplarının arasında muhabbeti sağlamaktır.


...Eğitimciler Eğitimi

Derneğimizde Sene boyunca şubenin eğitim faaliyetlerinde görev alacak tüm kademelerden eğitimcilerimizin, kişisel gelişimine ve hitabetine katkıda bulunarak temel esaslarımızı ve çalışma prensiplerimizi aktarmayı amaçlayan eğitim programıdır. Genel merkez tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilir.